Historie

De Blauwpoort

De Blauwpoort was een van de toegangspoorten tot de stad Bolsward. In 1893 is deze gesloopt. De in 1894 gebouwde Hollandiafabriek aan de Harlingerstraat, verwerkte de melk, aangeleverd door de omringende boeren.
In de omgeving van de fabriek werden woningen gebouwd voor de arbeiders van de fabriek. Hierdoor ontstonden de 1e, 2e en 3e Hollandiastraat. Verder bestaat de buurt uit de Verwerstraat, Verwersbuurt, Knetemanstraat, ’t Oordje., Landbuurt en de Workumertrekweg.
Later is nog het industrieterrein de Wymerts in de plaats gekomen voor de landerijen gelegen tussen de 3e Hollandiastraat en de toenmalige Rijksweg 43 (nu A7).

De Hollandiabuurt

De typisch 19e-eeuwse arbeidersbuurt De oudste uitbreidingen buiten de stadsgrachten is de Hollandiabuurt, een typisch 19e-eeuwse arbeidersbuurt met gezellige knusse woningen op loop afstand van het centrum. Oorspronkelijk zijn de woningen dan ook gebouwd voor arbeiders van de Hollandiafabriek (tegenwoordig Hochwald). Er is een ruimtelijke scheiding tussen de woonbuurt en het bedrijventerrein. De wijk wordt gekenmerkt door het kaatsterrein, speeltuin het Oordje en het bedrijventerrein Wymerts. De sfeer is door de jaren heen niet veranderd: volks, gezellig en bijzonder hecht met elkaar.

Scroll naar boven